孫杕《跋藍瑛《仿黃公望山水卷》》書法字帖欣賞

名稱:跋藍瑛《仿黃公望山水卷》
作者:孫杕
年代:明代

孫杕 跋藍瑛《仿黃公望山水卷》

孫杕藍瑛《仿黃公望山水卷》,行書